Przesunięcia między-magazynowe

Ponieważ mKsiegowa.pl umożliwia definiowanie wielu magazynów w obrocie towarowym, program pozwala na wprowadzanie dokumentów przesunięć towarów między magazynami.

W gospodarce magazynowej wielu magazynów używa się w 2 podstawowych przypadkach:

  • jeżeli używane są "fizyczne" magazyny w wielu lokalizacjach
  • w celu ułatwienia gospodarki zasobami tworzy się również "wirtualne" jednostki magazynowe (np. wydziela się towary będące przedmiotem reklamacji)

Konfiguracja

W programie można zdefiniować dowolną liczbę magazynów.

W programie można zdefiniować kilka rodzajów przesunięć magazynowych, co może ułatwić prowadzenie gospodarki magazynowej. Typowe rodzaje, to:

  • korekta
  • przesunięcie między-magazynowe

Z punktu widzenia działania programu nie ma znaczenia, który rodzaj lub typ jest używany i jest to tylko informacja dodatkowa na dokumencie.


Księgowanie dokumentu

Dokument nie jest księgowany w księdze głównej, gdyż przesunięcie towaru między magazynami nie zmienia całkowitej ich wartości.


Wydruk dokumentu

Dokument można wydrukować w następujących miejscach:

  • po wprowadzeniu dokumentu jest menu, w którymi widać pozycję Pokaż to przesunięcie. Tam można dokument wydrukować.
  • Ustawienia -> Przegląd/Wydruk Transakcji - pozwala na wydruk dokumentów wcześniej wprowadzonych