Rok obrotowy

Wprowadzanie i usuwanie lat obrotowych w programie mKsiegowa.pl możliwe jest w module Ustawienia -> Lata podatkowe. W programie rok obrotowy musi pokrywać się z rokiem podatkowym i te dwa pojęcia są stosowane zamiennie.

 

Nowy rok obrotowy

Wprowadzanie nowych lat obrotowych dokonuje się poprzez określenie początku i końca roku oraz kliknięcie klawisza Dodaj nowy. Program sprawdza, czy początek nowego roku jest zgodny z końcem poprzedniego.

Uwaga: Dla każdego roku obrotowego możesz ustawić Współczynnik udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogółem następująco:

 
ksiegowosci online - lata podatkowe
 

Usuwanie lat obrotowych

Rok podatkowy można usunąć przez kliknięcie ikonki ksiegowosci online - lata podatkowe w wierszu roku podatkowego.

Uwagi:

  • usunięcie roku obrotowego usuwa wszystkie transakcje w danym roku i zamienia je na odpowiednie salda. Ten proces jest nieodwracalny i zalecane jest wykonanie kopii danych przed rozpoczęciem usuwania;
  • program tworzy dokument typu Pozycje Dziennika z datą na ostatni dzień zamykanego roku podatkowego, zawierający księgowania sald;
  • zaznaczony kolorem, aktualny rok obrotowy nie może zostać usunięty.


Zamknięcie roku

Aby zamknąć rok obrotowy wybierz rok za pomocą ikonki Program ksiegowosci online - rok obrotowy, ustaw Zamknięty: = Tak i kliknij Aktualizuj. Przy zamykaniu roku program dokonuje przeksięgowania wyniku finansowego - patrz Zamknięcie roku podatkowego.

Uwaga:

  • zamknięcie roku blokuje możliwość wprowadzania dokumentów w zamkniętym roku.
 

Otwarcie roku

Ponowne otwarcie roku - wybierz rok obrotowy za pomocą ikonki ksiegowosc online - rok obrotowy, ustaw w polu Zamknięty wartość Nie i kliknij Aktualizuj.

Uwagi:

  • wybór aktualnego roku obrotowego należy wykonać w Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
  • po ponownym otwarciu roku i jego wyborze w Ustawieniach Ogólnych wprowadzanie dokumentów może być niemożliwe, jeżeli dziennik został w tym roku już zamknięty.
 

Bilans Otwarcia

Jedną z czynności przy rozpoczynaniu pracy z mKsięgową jest wprowadzenie bilansu otwarcia, który jest jednocześnie bilansem zamknięcia w poprzednim systemie księgowym. Bilans otwarcia wprowadzamy najczęściej na ostatni dzień poprzedniego roku obrotowego.

 

Ustawienie roku bieżącego

Program, dla poprawnej pracy, pozwala wybrać bieżący rok. Sensowne jest ustawienie bieżącego roku na rok, który jest otwarty. Ustawienie roku bieżącego jest również możliwe w module Ustawienia -> Ustawienia ogólne.

Dla wygodnej pracy na przełomie roku program umożliwia wprowadzanie danych w innym roku, niż ustawiony jako bieżący. Każdy użytkownik może mieć takie uprawnienia w swoim profilu - uprawnienie o nazwie Dozwolone wprowadzanie zapisów do wszystkich niezamkniętych lat fiskalnych.


Rok obrotowy nie pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

W programie jest możliwość ustawienia roku obrotowego nie pokrywającego się z rokiem kalendarzowym. W tym celu prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez formularz kontakt u góry ekranu.