Wzorce sprawozdań finansowych

Program księgowy online mKsiegowa.pl umożliwia przygotowanie szablonów sprawozdań finansowych takich, jak bilans czy rachunek zysków/strat.

Przygotowanie szablonów sprawozdań (przypisanie kont do poszczególnych pozycji sprawozdania) dostępne jest w module Księgowość -> '''Wzorce Sprawozdań Finansowych.


Podgląd/wydruk sprawozdań

Przeglądanie Sprawozdań dostępne jest w module Księgowość, natomiast wydruk sprawozdań w Raporty Ksiąg Handlowych jest dostępny osobno dla:

Wiersze dopisuje się u dołu tabelki. Do poszczególnych wierszy przypisuje się:

 • grupy kont, z których obliczane są wartości i zapisywane w wierszu
 • sumy lub różnice z innych pozycji sprawozdania

Modyfikacja oraz dopisywanie nowych sprawozdań

Kasowanie, modyfikację i przesuwanie wierszy dokonuje się za pomocą ikonek po prawej stronie.

sprawozdania finansowe

Ikonka sprawozdania finansowe - modyfikacja wierszy pozwala na zmianę wiersza. Po zakończeniu modyfikacji wiersza kliknij na ikonkę Sprawozdawczość finansowa.

Ikony Sprawozdawczość finansowa służą do przesuwania wierszy względem innych wierszy.

W kolumnie Typ możliwe są następujące wartości:

 • Saldo - w wybranym wierszu sprawozdania pokazane zostanie saldo
 • Saldo ze znakiem minus - w wybranym wierszu sprawozdania pokazane zostanie saldo ze znakiem przeciwnym (czyli saldo występujące po stronie Ma zostanie zaprezentowane ze znakiem +)
 • Saldo jeśli >0, inaczej 0 - pokazane zostanie saldo tylko w przypadku, gdy strona Winien jest większa niż strona Ma (zazwyczaj za pomocą tego ustawienia pokazuje się aktywa oraz koszty)
 • Saldo jeśli <0, inaczej 0 - pokazane zostanie saldo tylko w przypadku, gdy strona Ma jest większa niż strona Winien (zazwyczaj za pomocą tego ustawienia pokazuje się pasywa oraz przychody)

Styl wiersza może mieć następujące wartości:

 • domyślny - wiersz jest drukowany domyślną czcionką
 • grupowanie według jednego z trzech poziomów; z każdym poziomem grupowania związany jest odpowiedni krój czcionki na wydruku
 • ukryty - wiersz nie będzie drukowany, a jest umieszczony w szablonie tylko w celu obliczania wartości innych wierszy.

Operację dodawania wierszy możesz ustawić podczas modyfikacji wiersza. W kolumnie "Wyświetlana wartość" wybierz pozycję "Razem". Odejmowane lub dodawane wiersze zaznacza się w odpowiedniej kolumnie, jak na rysunku.

Sprawozdania finansowe

Po dokonaniu jakichkolwiek zmian we wzorcu sprawozdania należy zapisać wzorzec klikając na klawisz Zapisz szablon u dołu strony.

Sprawozdania finansowe - definiowanie szablonów

Uwagi:

 • jeżeli typu szablonu jest ustawiony w nagłówku na Arkusz Bilansu, wówczas program pozwala wybierać grupy kont typu Aktywa i Pasywa.
 • jeżeli typ szablonu to Rachunek Zysków/Strat, wówczas program pozwala w poszczególnych pozycjach sprawozdania wybierać grupy typu Przychody i Koszty

Wysyłanie raportów emailem

Program księgowy online mKsiegowa.pl pozwala na automatyczne wysyłanie przygotowanych raportów i sprawozdań finansowych na wybrane adresy email, w określonych odstępach czasu.

Konfiguracja harmonogramu wysyłania raportów dostępne jest w module Ustawienia.