Księgowanie faktur importowych i WNT

Faktury importowe i WNT

Księgowanie faktur importowych w programie księgowości online mKsiegowa.pl .

Faktury importowe wprowadza się tak samo, jak faktury zakupu. Program księguje faktury zakupu zgodnie z grupą podatkową ustawioną dla określonego dostawcy.

Program księguje fakturę importową w PLN przeliczoną po kursie dnia poprzedzającego datę faktury.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym księgowanie następuje zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego (tzw. faktura wewnętrzna). Poza fakturą zakupu od dostawcy zagranicznego nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych dokumentów.

Aby poprawnie wprowadzić fakturę wewnętrzną należy wykonać poniższe kroki.

 

Ustawienie grupy podatkowej dostawcy

Sprawdzić, czy dostawca jest wprowadzony w w kartotece i czy posiada poprawnie skonfigurowaną grupę podatkową:

  • dla WNT powinien mieć Grupę podatkową = Kontrahent UE, natomiast kategoria VAT =Inne 
  • dla importu usług z krajów UE Grupa podatkowa = Kontrahent UE, natomiast kategoria VAT = Inne Usługi
  • dla importu usług spoza UE powinien mieć grupę podatkową typu Import/Export lub podobną (w zależności od konfiguracji programu), natomiast kategoria VAT = Inne Usługi
Jeżeli brakuje na rozwijanej liście odpowiedniej grupy podatkowej, należy ją skonfigurować.
 
Księgowość internetowa

Rys. Ustawienia grupy podatkowej w kartotece dostawcy

 

Ustawienia w kartotece

Sprawdzić ustawienia pozycji kartoteki:

  • dla WNT pozycje kartoteki, które będą wprowadzane na fakturze, powinny posiadać ustawioną Kategorię VAT = Inne
  • dla import usług pozycje kartoteki powinny posiadać ustawioną Kategorię VAT = Inne Usługi

Stawka VAT dla faktury wewnętrznej jest taka, jaka została ustawiona w pozycji kartoteki towarowej.

Uwagi:

  • VAT zostanie zaksięgowany po stronie zakupu i sprzedaży tylko w przypadku, gdy stawka VAT będzie większa od zera.
  • Jeżeli VAT należny i naliczony muszą być zaksięgowane w różnych okresach - prosimy o kontakt.
 

Wprowadzanie dokumentu i wydruk faktury wewnętrznej

Wprowadzić fakturę zakupu dla tego dostawcy. Wprowadzanie faktury zakupu odbywa się tak samo, jak dla faktur zakupu w PLN.

Fakturę wewnętrzną można wydrukować tak, jak każdy inny dokument, na 2 sposoby:

  • po wprowadzeniu faktury zakupu pojawia się ekran, jak poniżej:
 
efaktura zakupu

Na ekranie należy wybrać pozycję Wydruk faktury, aby otrzymać fakturę wewnętrzną.

 
  • można również wydrukować wcześniej przygotowaną fakturę wewnętrzną; w tym celu należy w module Zakupy wybrać opcję Transakcje Dostawców, Korekty i wydrukować fakturę korzystając z ikonki:
 
efaktura zakupu

Faktury wewnętrzne są uwzględniane w deklaracji VAT zgodnie z przepisami.