Rozliczenie Klientów/Nabywców

Rozliczenie Klientów jest dostępne w module Sprzedaż programu księgowego online mKsiegowa.pl.


Nierozliczone dokumenty

Na ekranie prezentowane są wszystkie nierozliczone dokumenty płatności (KP, KPs) wybranego klienta lub nabywcy.

Pokazywane są dokumenty:

Rozliczenie dokumentu, czyli połączenie dokumentu zapłaty z określoną fakturą sprzedaży, następuje w kolejnym ekranie pojawiającym się po kliknięcie ikonki po prawej stronie wybranego dokumentu.

Za pomocą jednego dokument wpłaty można rozliczyć fakturę częściowo lub można rozliczyć wiele faktur.

Rozliczone dokumenty można zobaczyć zaznaczając opcję Pokaż Pozycje Rozliczone. Można w ten sposób zmienić rozliczenie dokumentu: na przykład przenieść rozliczenie z jednej faktury na inną.

efaktura

Automatyczne rozliczenie dokumentów

Po wybraniu klienta/nabywcy z listy program pozwala na automatyczne rozliczenie nierozliczonych dokumentów płatności. Rozliczenie następuje przez "skojarzenie" z nierozliczonymi fakturami, poczynając od najstarszej.