Plan Kont

Wydruk planu kont jest dostępny w programie księgowym online mKsiegowa.pl w module Księgowość -> Raporty Ksiąg Handlowych.

W prawej części ekranu dostępny jest formularz parametrów raportu.

Analiza ekonomiczna

Parametry wydruku

  • Pokaż salda - obok każdego konta wydrukowany zostanie bieżące saldo konta
  • Komentarz - pole komentarza, który zostanie umieszczony na wydruku
  • Format - raport zostanie przygotowany w formacie pdf lub Excel

Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij klawisz Analiza ekonomiczna u góry ekranu.


Przykładowa postać wydruku

Analiza ekonomiczna

Uwagi:

  • do prawidłowego wyświetlania raportów w programie niezbędne może być ustawienie wyskakujących okienek w przeglądarce
  • postać wydruku może różnić się nieznacznie w poszczególnych wersjach programu