Księgowanie Zakupu

Funkcjonalność programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest przystosowana do rejestrowania wszystkich pojawiających się w firmie kosztów. Odcinek naszego cyklu Podstawy rachunkowości dla przedsiębiorców przeznaczamy na przedstawienie sposobu księgowania faktur zakupu.

Wiemy, co to są koszty z punktu widzenia księgowego. Pan Marek ustawił dla swojej firmy odpowiedni plan kont w programie mKsiegowa.pl. Postanowił również skanować każdą fakturę za pomocą swojego iPada i przechowywać skany w programie.

Podobnie jak Faktura Sprzedaży, Faktura Zakupu reprezentowana jest również jako 2 dokumenty:

  • faktura w postaci, w jakiej została wprowadzona do programu
  • księgowanie tej faktury w dzienniku

Oba te dokumenty są w programie nierozłączne. Wprowadzenie faktury zakupu od razu generuje automatycznie odpowiedni zapis w dzienniku (zapisy na kontach księgowych).

Jak wygląda więc księgowanie faktury zakupu?

W programie mKsiegowa.pl wprowadzamy dostawców. Każdy dostawca otrzymuje swoje indywidualne konto analityczne.

Przyjmijmy, że konto główne przeznaczone do rozliczania dostawców ma numer 202. W takiej sytuacji konta analityczne dla kolejnych dostawców tworzone są według schematu:

  202 00001 - pierwszy dostawca
  202 00002 - drugi dostawca
  202 00003 - trzeci dostawca
  itd.

Firma pana Marka zakupiła usługi informatyczne związane z prowadzonym serwisem internetowym. Pan Marek wprowadza rachunek, który zostaje zaksięgowany. Przygotował sobie konto w grupie Koszty o numerze 403-5 Usługi informatyczne. Ponadto w Kartotece Towarowej, w module Towary i Magazyny, przygotował pozycję o nazwie Usługi informatyczne i przydzielił jej konto kosztów 403-5.

Tutaj dygresja: rachunki za wykonane usługi możemy wprowadzać tak samo jak faktury zakupów (np. materiałów biurowych).

Po wprowadzeniu faktury, w dzienniku zostaje zapisana pozycja księgowania tej faktury typu Faktura Zakupu. Można ten dokument księgowy zobaczyć zaraz po wprowadzeniu faktury klikając na link Pokaż zapisy KG dla tej Faktury lub bezpośrednio w Dzienniku Księgowań w module Księgowość.

Księgowanie będzie miało postać:

 
Numer konta Winien Ma
403-5 100 zł  
202 00014   100 zł

 

Wyświetlony na ekranie programu dokument księgowy ma postać:

księgowanie faktury sprzedaży

 

Zestawieniu Wyników można zobaczyć koszty z tego rachunku na koncie syntetycznym 403:

rachunek wyników