Czy firma może być zwolniona z VAT?

Co to jest VAT?

O "Vacie" Pan Marek słyszał nie raz. Jest to podatek od towarów i usług, który stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa.

Pan Marek wyczytał na stronach Ministerstwa Finansów, że tzw. płatnik VAT musi zapłacić państwu różnicę pomiędzy VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny), a VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

 

Czy warto być "VATowcem"?

Pan Marek zastanawia się nad tym, czy jego firma powinna być płatnikiem VAT. Spróbujmy wspólnie przemyśleć kiedy trzeba, a kiedy warto zostać "VATowcem".

Wystarczyło spojrzeć do ustawy o podatku od towarów i usług (Art. 15), aby stwierdzić, że co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem VAT. Jasne jest również, że podatnikami podatku VAT nie są wspólnicy, lecz spółka, która jako osoba prawna jest odpowiedzialna za rozliczanie się z podatku VAT. Wspólnik Pana Marka, wnosząc swoją działalność gospodarczą aportem, musiał rozliczyć się z podatku VAT na zakończenie swojej działalności. Powstaje pewna możliwość okresowego zwolnienia z VAT od aportu, nie dotyczy ona jednak wartości niematerialnych i prawnych.

Firma Pana Marka w pierwszym roku podatkowym może być zwolniona z podatku z mocy prawa, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty uprawniającej w danym roku do zwolnienia. W roku 2013 nie trzeba było nawet zgłaszać tego w urzędzie skarbowym.

Pan Marek wie już, że wysokość osiągniętej sprzedaży będzie miała decydujący wpływ na to, czy musi rozliczać się z podatku od towarów i usług (VAT). Musi więc śledzić jaka jest progowa wartość sprzedaży w jego firmie, powyżej której nie ma już wyboru.

 

Co wchodzi do "wysokości osiągniętej sprzedaży"?

Okazuje się, że do wartości sprzedaży nie wlicza się, na przykład, usług świadczonych poza terytorium kraju. Pan Marek już wie, że musi ustawić swoją księgowość tak, by natychmiast mieć informację kiedy wartość sprzedaży przekroczy wymagany próg (o ile ostatecznie zdecyduje się skorzystać ze zwolnienia).

Jest to o tyle istotne, że z chwilą przekroczenia ustawowego progu wartości sprzedaży, firma Pana Marka utraci możliwość zwolnienia z VAT. Na dodatek trzeba śledzić, czy usługi świadczone przez firmę są na liście usług, do których mają zastosowanie zwolnienia z podatku. Lista taka jest publikowana przez Ministerstwo Finansów.

 

Czy gra jest warta świeczki?

Następujące argumenty znajomego prawnika przekonały Pana Marka, aby skorzystać ze zwolnienia:

  • na początku działalności niewiele będzie zakupów pozwalających na odliczenie VAT; w przypadku firmy internetowej większość kosztów to praca ludzka;
  • osoby fizyczne, które będą głównymi odbiorcami usług internetowych firmy Pana Marka, nie będą raczej oczekiwały wystawiania faktur VAT za usługi;
  • i wreszcie - łatwość monitorowania w programie księgowym mKsiegowa.pl progowej wartości sprzedaży.
 
podstawy księgowości w mKsiegowa.pl
Program księgowości online mKsiegowa.pl pozwala rozpocząć prowadzenie księgowości bez rozliczenia podatku VAT (abonament miniBilans). Potem można bez problemu przejść na pełne rozliczenie VAT, zmieniając abonament (abonament mBilans lub maxBilans). Zespół mKsiegowa pomoże Ci w zmianie konfiguracji programu.