Jednolity Plik Kontrolny - kontrola skarbowa

Pan Marek zdaje sobie sprawę, że prowadząc przedsiębiorstwo można się spotkać z kontrolą skarbową. Dużo się pisze na temat sposobu przekazywania danych finansowych firmy podczas kontroli skarbowej. Pan Marek zainteresował się w jaki sposób będzie musiał przekazywać dane swojej firmy.

Kontrola skarbowa

Pan Marek ma świadomość, że kontrola skarbowa ma na celu audyt tego, jak firma realizuje obowiązki zapisane w prawie podatkowym.

Kontrola skarbowa jest poprzedzona zawsze zawiadomieniem ze strony odpowiedniej instytucji skarbowej, które powinno wpłynąć od 7 do 30 dni przed rozpoczęciem audytu.

Dla pana Marka jest jasne, że kontrola skarbowa wymaga dokładnych przygotowań, a także poznania praw i obowiązków, jakie mu przysługują. Najlepiej być przygotowanym jeszcze przed otrzymaniem zawiadomienia.

Jednym z istotnych kwestii związanych z kontrolą skarbową jest sposób przekazywania danych firmy. Od roku 2016 sprawa ta podlega istotnym zmianom.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów przygotował infrastrukturę tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wynika to z artykułu 193a Ordynacji podatkowej, który ma za zadanie znacząco usprawnić wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a organami administracji podatkowej.

Z jednej strony jest to odejście od wydruków papierowych, lecz z drugiej strony wymaga dostosowania programów księgowych do tego standardu.

Kto jest objęty obowiązkiem przekazywania danych w formie elektronicznej

Zasadniczo, obowiązek przekazywania danych w formie elektronicznej obowiązuje od lipca 2016 roku. Na szczęście obowiązuje tylko dużych przedsiębiorców.

Pan Marek prowadzi firmę, którą można zakwalifikować jako mikroprzedsiębiorstwo. Obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego został wprowadzony dla mikrofirm od roku 2018. Oznacza to, że jest jeszcze trochę czasu na przystosowanie programu księgowego do tych wymagań. Należy już o tym myśleć tym bardziej, że mikroprzedsiębiorstwa mogą wcześniej przekazywać dane w formie elektronicznej.

Podstawa prawna Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pan Marek znalazł na stronach Ministerstwa Finansów podstawę prawną określającą obowiązek przekazania całości lub części ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jest to ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Wynika z ustawy, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ kontroli skarbowej może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Ministerstwo Finansów określa format, w jakim mają być przygotowane dane.

Jakie informacje są przekazywane w postaci elektronicznej?

Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opublikował w roku 2016 struktury logiczne plików XML służących do przekazywania danych firmy:

  • Księgi rachunkowe
  • Wyciąg bankowy
  • Magazyn
  • Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
  • Faktury VAT
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • Ewidencja przychodów
 
Jednolity Plik Kontrolny w mKsiegowa.pl
W program księgowości online mKsiegowa.pl możesz wysłać niezbędne sprawozdania w wymaganym formacie JPK.
Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego publikujemy w naszym poradniku.