Przegląd transakcji Dostawcy, wprowadzanie korekt

Transakcje dostawców

Aby zobaczyć transakcje związane z dostawcami w programie księgowym online mKsiegowa.pl (dokumenty związane z zakupem) należy wejść do modułu Zakupy -> Transakcje Dostawców, korekty.


Możliwości wyszukiwania dokumentów

W tej pozycji menu można:

Modyfikacja wprowadzonej wcześniej faktury zakupu następuje poprzez wyszukanie dokumentu oraz kliknięcie ikonki program księgowy online po prawej stronie.Więcej informacji w Modyfikacja Faktury Zakupu.

Możesz wprowadzić fakturę korygującą zakupu poprzez kliknięcie ikonki program księgowy online.

Wydruk dokumentu jest możliwy za pomocą ikonki wydruk faktury

Po kliknięciu w przycisk excel umieszczony poniżej wyników wyszukiwania, istnieje możliwość wygenerowania danych do arkusza kalkulacyjnego Excel.

faktury zakupu

Program prezentuje również dokumenty przeterminowane.


Ustawienia

Liczbę wyświetlanych dokumentów na ekranie ustawisz w Ustawieniach wyświetlania u góry ekranu.

Uwaga: Faktury zakupu są filtrowane według daty wystawienia. Dokumenty księgowe do tych faktur można zobaczyć w Dzienniku Księgowań według daty zaksięgowania, czyli Daty Otrzymania faktury.


Elektroniczne archiwum

W przypadku wykupienia abonamentu z dodatkową opcją archiwum elektronicznego, program umożliwia podgląd dołączonych skanów.

W tym celu należy:

  • odnaleźć fakturę, dla której chcemy wyświetlić załącznik
  • kliknąć ikonę podglądu księgowania dokumentu
  • kliknąć link podglądu księgowania dokumentu; link pojawia się tylko wtedy, gdy dokument został wcześniej podłączony
dokumentacja elektroniczna w księgowosci

Rys. Podgląd załącznika dokumentu

Przeglądanie i dodawanie załączników jest również dostępne w module Ustawienia -> Dokumenty księgowe - dodawanie kopii dokumentów źródłowych.