Drukowanie Paragonów

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada możliwość wystawiania i drukowania paragonów na drukarce fiskalnej.

 

1.  Drukarka fiskalna - konfiguracja

Jeżeli podatnik ma obowiązek stosowania urządzenia fiskalnego, przed wystawieniem pierwszego paragonu należy odpowiednio skonfigurować program drukowania paragonów.

 

2.  Konfiguracja punktu sprzedaży

Program pozwala na ustawienie następujących parametrów dla stanowiska sprzedaży:

 • domyślny magazyn, z którego następuje sprzedaż
 • zezwolenie, aby użytkownik miał dostęp do sposobów płatności:
  • tylko gotówka
  • płatności opóźnione

Ustawienia punktu sprzedaży wykonasz w 2 krokach:

 

3.  Wystawianie paragonów

a.  Nagłówek

W nagłówku paragonu, w polu Nabywca wyświetlony jest kontrahent ustawiony w Ustawieniach ogólnych. Zwykle jest to kontrahent o nazwie Kontrahent zbiorczy.

Numer ewidencyjny jest wewnętrznym numerem dokumentu w systemie, a zarazem numerem paragonu. Program generuje numer automatycznie na podstawie ostatniego numeru zapisanego w ustawieniach formularzy - typ = Wydanie WZ, przedrostek numeracji {P}.

W kolejnym polu określamy warunki płatności:

 • początkowo wyświetlone są domyślne warunki płatności zapisane dla tego kontrahenta,
 • lista dozwolonych warunków płatności może być ograniczona dla każdego użytkownika poprzez ustawienia punktu sprzedaży.

W kolejnym polu możesz wybrać rodzaj cennika. Powinien to być cennik brutto. Po prawej możesz zmienić też Datę Paragonu.

 

b.  Uwagi:

 • paragony można wprowadzać tylko w ramach wybranego roku podatkowego; rok podatkowy ustawia się w module Ustawienia -> Ustawienia Ogólne
 • data wystawienia paragonu musi być większa niż określona w Zamykaniu Dziennika
 

c.  Zawartość paragonu

Poniżej, w sekcji Pozycje Paragonu, wybieramy towary lub usługi wcześniej przygotowane w kartotece. Pozycje wybieramy za pomocą kodu lub z rozwijanej listy. Po określeniu ilości oraz ceny, klikamy na Dodaj Pozycję z prawej strony.

 
paragon fiskalny

W dowolnym momencie możesz zmodyfikować wprowadzone wcześniej pozycje. W tym celu kliknij ikonkę Program fakturowania w internecie - modyfikacja paragonu po prawej stronie wybranego wiersza.

 
paragon fiskalny

Pozycje używane na fakturze możemy definiować w:

 

d.  Stopka paragonu

W dolnej części, w polu Szczegóły dostawy możemy wybrać magazyn, adres dostawy i szereg innych szczegółów.

Płatności opóźnione (z rachunków bankowych) rejestruje się w module Sprzedaż -> Płatności Klienta.

Jeżeli zaznaczona została płatność przez kasę, wówczas program pozwala na automatyczne wygenerowanie i zaksięgowanie odpowiedniego dokumentu płatności za fakturę. W tym celu trzeba zaznaczyć checkbox przy Generuj KP automatycznie.

Dla sprzedaży gotówkowych program pozwala jedynie wybór magazynu dostawy oraz wpisanie uwag dodatkowych.

Na koniec kliknij klawisz Wprowadź paragon u dołu ekranu.

 

4.  Podgląd paragonu

Po wprowadzeniu paragonu pojawia się ekran z następującymi pozycjami:

 • Pokaż paragon
 • Drukuj jako listę wysyłkową
 • Wprowadź następny paragon
 

5.  Wydruk paragonu

Jeżeli uruchomiony jest program sterowania drukarką fiskalną mKsiegowa.pl - Paragon, wówczas paragon zostanie wydrukowany na drukarce. Czas po którym zostanie wydrukowany paragon można regulować w ustawieniach programu.

 

6.  Faktura do paragonu

Aby wystawić fakturę do paragonu należy skorzystać z opcji Faktura do paragonu.

 

7.  Księgowanie raportu dobowego z drukarki

Paragony nie są zapisywane do rejestru VAT i księgowanie raportu dobowego jest niezbędne w celach podatkowych i kontrolnych.