Grupa Podatkowa

Konfiguracja grup podatkowych w programie księgowym online mKsiegowa.pl jest istotna z punktu widzenia działania rejestru VAT.

Podstawowe grupy podatkowe są skonfigurowane podczas rejestracji w systemie mKsiegowa.pl i dostęp do zmian w grupach podatkowych jest najczęściej zablokowany w programie. Prosimy o kontakt, jeżeli potrzebne są zmiany w konfiguracji grup podatkowych.

Grupy podatkowe przyporządkowuje się do poszczególnych pozycji w kartotece dostawców oraz kartotece oddziałów klientów, aby podatek VAT prawidłowo naliczał się dla różnych typów dostawców i klientów.

Sposób obliczania podatku VAT zależy przede wszystkim od ustawienia w polu Strefa podatkowa.Możliwe ustawienia:

 • Krajowa - podatek VAT obliczany jak dla kontrahentów krajowych
 • Unia Europejska - podatek VAT od zakupów obliczany jest wg zasad obowiązujących dla:
  • Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów WNT - dla zakupu pozycji kartoteki towarowej, które posiadają ustawiony Typ = Towar
  • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów WDT - dla sprzedaży pozycji kartoteki towarowej, które posiadają ustawiony Typ = Towar
  • zasad okreslonych dla importu usług - dla pozycji kartoteki typu Usługa oraz posiadających Kategorię VAT ustawioną na Import Usług
 • Export/Import - grupa wybierana jest dla dostawców/odbiorców spoza Unii Europejskiej; dla usług spoza UE konieczne jest również ustawienie Kategorii VAT na Import Usług w kartotece towarowej;

W dolnej części ekranu należy zaznaczyć stawki podatku VAT:

 • dla każdej grupy podatkowej należy określić które stawki podatku VAT obowiązują dla grupy. Można to zrobić po kliknięciu ikony Program księgowosci online.
 • dla WNT, WDT oraz Export/Import zaznaczamy tylko podatek VAT NP (chyba, że inne podatki będą również używane).
Podatek VAT w programie księgowosci online

Jeżeli klienci lub odbiorcy mają otrzymywać rachunki, dla których nie będzie naliczany podatek, wówczas dla takiej grupy podatkowej należy pozostawić wszystkie stawki podatku nie zaznaczone.

Uwagi:

 • listę wyświetlanych podatków na powyższym ekranie ustawia się w opcji Podatki
 • konfigurację podatków dla kartoteki towarowej ustawia się w Typy Podatków od Towarów