Komunikaty błędów dotyczące ustawień programu

Komunikaty dotyczące ustawień programu

Na stronie podane są najczęściej występujące w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl komunikaty oraz ich wyjaśnienie.

 

Konto zablokowane. Skontaktuj się z administracją serwisu

Dostęp do programu księgowości internetowej mKsiegowa.pl jest odpłatny. Pierwszy miesiąc korzystania programu jest promocyjny. Prosimy o kontakt w celu odblokowania konta.

 

Sesja logowania wygasła
Czas ważności logowania nie może być mniejszy niż 10s.

Dla bezpieczeństwa program automatycznie wyloguje użytkownika jeżeli przez pewien okres czasu nie wykona żadnej akcji w programie. Czas ten można ustawić w Ustawieniach ogólnych. Przy ustawianiu czasu ważności należy przestrzegać zasad Polityki Bezpieczeństwa.

 

Błędna data początkowa roku podatkowego
Błędna data końcowa roku podatkowego
Błędna data początkowa lub końcowa roku podatkowego
Data początkowa późniejsza niż końcowa

Zasady ustawień roku podatkowego (fiskalnego) są następujące:

  • Data początkowa musi być o 1 dzień większa niż data końcowa poprzedniego roku.
  • Data końcowa musi być większa niż data końcowa

Aby zmienić daty wcześniej ustawione lata fiskalne skontaktuj się z administratorem.

 

Nie można zamknąć tego roku fiskalnego, ponieważ wcześniejszy okres nie został jeszcze zamknięty
Nie można usunąć tego roku fiskalnego, ponieważ wcześniejsze okresy nie zostały jeszcze usunięte
Nie można usunąć roku podatkowego ponieważ jest on nadal otwarty

Zasady ustawień lat podatkowych są następujące:

  • lata podatkowe powinny być zamykane kolejno. Nie można zamykać roku podatkowego, jeżeli wcześniejsze lata nie zostały zamknięte
  • usuwać można tylko najwcześniejszy rok podatkowy; podczas usuwania obroty są zamieniane na salda, jako bilans otwarcia; można usuwać tylko zamknięty rok podatkowy
 

Uwaga: to może powodować opóźnienia w księgowaniach KG

Aby poprawnie zaksięgować przyjęcia i wydania towarów w ramach prowadzonej gospodarki magazynowej najlepiej jest w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej wyłączyć opcję Dozwolonej stany ujemne. W takiej sytuacji następuje poprawne wyliczanie kosztów dostaw i produkcji. Jeżeli opcja ta zostaje włączona, wówczas wydanie może nastąpić wcześniej niż przyjęcie towaru i program może nie mieć możliwości poprawnego obliczenia kosztów dostawy. Aby obejść to ograniczenie można przed pierwszym wydaniem towaru ustawić Koszty Standardowe.