Kartoteki towarów, usług i kontrahentów

Kartoteki

W programie księgowym online mKsiegowa.pl dostępne są następujące kartoteki:

Powiązania kartotek z modułami i dostępnymi dokumetami przedstawione są na Schemacie ogólnym programu.

Rys. Kartoteka towarowe w module Towary i Magazyny

Gospodarka magazynowa online