Wysyłanie Potwierdzeń Sald Emailem

W programie księgowości online mKsiegowa.pl można wysyłać potwierdzenia sald emailem.

W tym celu należy skorzystać z funkcji Raporty Sprzedaży -> Wydruk uzgodnień sald, jak na poniższym rysunku:

Elektroniczne potwierdzenia sald

Wysłanie odbywa się w 3 krokach:

  • wybierz klienta (lub wszystkich) oraz datę
  • ustaw Email do Klientów = Tak
  • kliknij Pokaż: Wydruk Uzgodnień Sald

Adres email, z którego wysyłane są salda, ustawisz w Ustawieniach Ogólnych.