Korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

Korekta kosztów po dacie zapłaty

System rozrachunków programu księgowego online mKsiegowa.pl wyposażony jest w ułatwienia korekty kosztów w związku z opóźnieniami w płatnościach. Na ekranie Przegląd Rozliczeń z Dostawcami w module Zakupy program sygnalizuje nie rozliczone faktury zakupu, które wymagają korekty podatkowej.

 

Konfiguracja

Domyślnie sygnalizowanie korekt kosztów po dacie wymaganej zapłaty jest wyłączone w programie.

Mechanizm można włączyć w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej, w pozycji Konto Wyksięgowania Kosztów Niezapłaconych Faktur. Konto tutaj ustawione używane jest w programie do podpowiedzi konta wyksięgowania kosztów (strona Winien).

 

Sposób księgowania i wyksięgowania korekt

Program sygnalizuje ikonką korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur w prawej kolumnie:

  • jeżeli faktura lub jej część nie jest zapłacona przez 30 dni od terminu płatności, który nie jest dłuższy niż 60 dni
  • jeżeli faktura lub jej część nie jest zapłacona przez 90 dni od daty jest zaksięgowania w koszty (dla terminu płatności > 60 dni)
 
korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty
 

Utworzenie dokumentu przeksięgowania

Po kliknięciu ikonki korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur w prawej kolumnie program tworzy dokument typu Pozycje Dziennika. Sposób pracy z dokumentem jest taki sam jak przy zwykłym wprowadzaniu dokumentów księgowych.

 
korekta kosztów po dacie wymaganej zapłaty

Dokument można zmieniać ustalając w szczególności kwoty wyksięgowanych kosztów podatkowych oraz konta. Program wykorzystuje domyślnie konta księgowania faktury oraz po stronie Winien konto w Ustawieniach Systemowych i Księgi Głównej.

Po uzgodnieniu kont i kwot kliknij klawisz Wprowadź dokument u dołu ekranu.

 

Sygnalizowanie korekt podczas zapłaty dokumentów

Skorygowane koszty są sygnalizowane podczas dokonywania zapłaty i rozliczenia faktur w ekranie Płatności dla Dostawców.

 
przeksięgowanie kosztów po dacie wymaganej zapłaty
 

Sygnalizowanie wprowadzonych korekt

Wprowadzone dokumenty przeksięgowania kosztów sygnalizowane są na ekranie Przegląd Rozliczeń z Dostawcami za pomocą ikonki korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur. Jednocześnie pojawia się ikonka wycofania korekty w przypadku uregulowania zapłaty za fakturę korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur

 
przeksięgowanie kosztów po dacie wymaganej zapłaty

Klikając na ikonkę korekta kosztów dla nie zapłaconych faktur można podejrzeć dokument przeksięgowania kosztów jak na poniższym przykładzie:

 
wycofanie przeksięgowania kosztów po dacie wymaganej zapłaty
 

Wycofanie wprowadzonych korekt

Za pomocą ikonki wycofanie korekty kosztów dla nie zapłaconych faktur można wycofać wprowadzone korekty przez dokonanie księgowań odwrotnych. Księgowanie odwrotne jest typu Pozycje Dziennika. Na ekranie można skorygować wartość księgowania w zależności od zapłaconej kwoty faktury.

 

Podstawa prawna

Na temat korekty kosztów po dacie wymaganej zapłaty piszemy w naszym poradniku księgowym: