Zestawienie Wyników

Uproszczone Zestawienie wyników dostępne jest w programie księgowości internetowej mKsiegowa.pl, w module Księgowość.

Zestawienie można oglądać za wybrany okres czasu oraz w porównaniu z:

  • Akumulowany - jaki procent obrotów został osiągnięty w bieżącym okresie, w porównaniu z obrotami od początku roku podatkowego do końca zadanego okresu
  • Okres Y-1 - jak obroty bieżącego okresu odnoszą się do obrotów w analogicznym okresie roku poprzedniego
  • Poprzedni rok - opcja służy do porównania obrotów na kontach z poprzednim rokiem; różnica w stosunku do opcji Okres Y-1 widoczna jest jedynie, gdy poprzedni rok obrotowy ma inny czas trwania niż rok bieżący
  • Budżet - obroty bieżącego okresu w porównaniu z budżetem

Klikając na poszczególne wiersze Zestawienia Wyników można analizować składowe pozycji zestawienia, jak na poniższym rysunku:

Sprawozdawczość finansowa

Uwaga: Przyporządkowanie każdego konta do odpowiedniej pozycji Zestawienia Wyników zależy od ustawień Grup Kont. Przykład poniżej:

Sprawozdawczość finansowa

Pełną wersję rachunku wyników można przygotować jako Sprawozdanie Finansowe.