Modyfikacja dokumentu księgowego

Dokumenty zapisane w Dzienniku Księgowań można w programie księgowym online mKsiegowa.pl zmieniać pod pewnymi warunkami:

  • dokument należy do bieżącego roku obrotowego
  • dokument ma datę w okresie, dla którego dziennik nie został zamknięty (data dokumentu nie może być wcześniejsza niż data zamknięcia dziennika)

Sposób zmiany dokumentu

Program księgowosci online dla przedsiębiorstw - zmiana dokumentu księgowego
  • w dokumencie można zmieniać konta za pomocą ikonky zmiana dokumentu księgowego w odpowiednim wierszu
Program księgowosci online dla przedsiębiorstw - zmiana dokumentu księgowego
  • jeżeli używany jest rejestr VAT w programie, można kliknąć zakładkę Rejestr VAT (opcja Zapisz do rejestru VAT musi być zaznaczona)

Po zakończeniu kliknik klawisz Wprowadź dokument do Dziennika u dołu ekranu.