Sprawozdanie Finansowe Mikroprzedsiębiorstwa

Program księgowy online mKsiegowa.pl posiada przygotowane sprawozdania finansowe dla mikroprzedsiębiorstwa.


Podstawa prawna

Od 2015 roku spółki "mikro" mogą sporządzać sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat w wersji uproszczonej.

Na temat nowelizacji ustawy o rachunkowości w zakresie korzystania z uprawnień mikro przedsiębiorstw piszemy w naszym poradniku.


Gdzie można znaleźć sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie Finansowe są dostępne w module Księgowość -> Przegląd Sprawozdań Finansowych. Zespół mKsiegowa.pl przygotował sprawozdania dla spółek "mikro" zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Sprawozdań finansowych można wydrukować w module Raporty:


Jak dostosować sprawozdanie do polityki rachunkowości

Konfigurację sprawozdań finansowych można zmieniać w module Księgowość -> Wzorce sprawozdań finansowych.


Przykładowy bilans firmy "mikro"

bilans Mikroprzedsiębiorstwa

Przykładowy rachunek wyników firmy "mikro"

rachunek Mikroprzedsiębiorstwa