Transakcje Klienta, Korekty

Podgląd faktur

Aby wyszukać dokument sprzedaży (np. fakturę) lub wystawić korektę należy wejść do modułu Sprzedaż -> Transakcje Klienta, Korekty programu księgowego online mKsiegowa.pl.


Dostępne funkcjonalności

W tej pozycji menu można:


Modyfikacja faktury sprzedaży

Modyfikacja dokumentu jest dostępna przez kliknięcie ikonki fakturowanie online po prawej stronie.

faktura elektroniczna - modyfikacja

Podgląd danych kontrahenta

W kolumnie Klient dostępny jest bezpośredni link do kartoteki kontrahenta.


Faktura korygująca

Możesz wprowadzić fakturę korygującą poprzez kliknięcie ikonki program księgowy online po prawej stronie.


Wydruk faktury VAT

Wydruk dokumentów dostępny jest za pomocą ikonki wydruk faktury.

Wydruk faktur sprzedaży można konfigurować. Formatka wydruku faktury zależy również od rodzaju faktury.


Podgląd księgowania dokumentów

Podgląd księgowania dokumentów dostępny jest za pomocą ikonki Księgowanie faktur sprzedaży. Aby móc oglądać księgowania dokumentów, należy mieć odpowiednie uprawnienia w systemie.


Wysłanie faktury emailem

Ikonka wysyłanie faktur emailem służy do wysłania faktury emailem do kontrahenta.

wysyłanie faktur emailem

Domyślną treść emaila można ustawić w konfiguracji.


Wystawienie faktury podobnej (klonowanie)

Program umożliwia wystawienie faktury sprzedaży na podstawie innej faktury. Do tego celu służy ikonka fakturowanie online jak na ilustracji:

faktura elektroniczna

Szybki eksport danych do pliku Excel

Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich klientów oraz zakresów dat, wystarczy kliknąć na przycisk excel który znajduje się na samym dole.

szybki eksport