Kategorie kontaktów

Kategorie kontaktów można definiować w programie księgowym online mKsiegowa.pl w module Ustawienia.

12 wstępnie zdefiniowanych kategorii służy do określania charakteru kontaktu zdefiniowanego w:

Kategorie pre-definiowane w programi można modyfikować, lecz nie można ich kasować. Można dopisać nowe.

Pre-definiowane kategorie pozwalają sterować wysyłaniem dokumentów emailem. Przykładowe kategorie zdefiniowane dla oddziałów klientów:

Nazwa skrócona ID Akcji Jakie dokumenty można wysyłać emailem
Zamówienia order oferty, zamówienia
Faktury invoice faktury
Koordynacja dostaw delivery dokumenty wydania WZ
Ogólne general wszystkie dokumenty