Rozliczanie faktur zakupu zapłaconych zaliczką

Rozliczanie faktur zakupu zapłaconych zaliczką

Faktury zakupu często są płacone przez pracownika. Artykuł dotyczy sposobu księgowania i rozliczania takich faktur w programie księgowym mKsiegowa.pl.

Najłatwiej jest rozliczać pracowników firmy poprzez założenie kont rozliczeniowych typu Zaliczki Pracownicze.

Można założyć 1 konto do rozliczania faktur zakupu lub osobne konto dla każdego pracownika. Konto takie musi być przypisane do odpowiedniego konta analitycznego w planie kont.

Procedura księgowania faktury zakupu zapłaconej przez pracownika jest następująca:

  • wprowadzamy fakturę zakupu
  • w polu Sposób płatności wybieramy zdefiniowane wcześniej konto rozliczeniowe typu Zaliczki Pracownicze
Zarządzanie zakupami w internecie
  • ustawiamy Generuj KW automatycznie na Tak
  • zapisujemy fakturę

W wyniku takiej operacji program zapisze 2 księgowania:

  • księgowanie typu Faktura Zakupu
  • księgowanie typu Płatność Dostawcy

Podgląd stworzonych księgowań dostępny jest w Dzienniku Księgowań.

Zwrot pieniędzy dla pracownika dokonuje się przez Transfer Płatniczy.

Podgląd wszystkich operacji na koncie rozliczeniowym pracownika można podglądać w Raport płatniczy, raport kasowy.